CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG

CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT

1, Phương thức tính tiền tích lũy thẻ:

Thẻ thành viên Tiền tích lũy
Thẻ thường Giá trị hóa đơn x 2%
Thẻ Gold Giá trị hóa đơn x 5%

*Ví dụ:

Đối với thẻ thường, hóa đơn mua hàng 500,000, bạn sẽ có 10,000 tiền tích lũy. Số tiền này có thể trừ trực tiếp vào lần mua hàng tiếp theo.

*Lưu ý: Chương trình tích điểm khách hàng không được áp dụng cho các sản phẩm xả hàng.

2, Điều kiện để được thẻ thành viên:

Thẻ thành viên Mua tối thiểu/ năm
Thẻ thường 50,000
Thẻ Gold 55,000,0000

*Lưu ý: Tiền tích lũy có thời hạn sử dụng đến hết 31/12 của năm

– Sau 1 năm mở thẻ, Tiền tích lũy có thời hạn sử dụng đến hết 31/12 của năm. Ví dụ: Bạn có 100,000 tiền tích lũy chưa sử dụng vào ngày 31/12/2019, vào ngày 1/1/2020 tiền tích lũy 100,000 của bạn sẽ bị trừ còn 0 đồng.

– Tiền tích lũy có giá trị sử dụng để mua online trên website https://donglucshop.vn/ và tại tất cả hệ thống cửa hàng của Động Lực trên toàn quốc.

3, Giảm giá vào ngày sinh nhật:

Trong tuần sinh nhật của khách, giảm duy nhất 01 sản phẩm với tỉ lệ 35% đối với máy chạy bộ, xe đạp, giàn tạ và 50% đối với các sản phẩm còn lại. Các sản phẩm mua tiếp theo sẽ được giảm 10%.

Điều kiện:

  • Không áp dụng cùng các chương trình khuyến mãi khác hoặc gift voucher
  • Mua phải xuất trình cmt
  • Áp dụng trong vòng 7 ngày (06 ngày trước sinh nhật và ngày sinh nhật)
  • Áp dụng sau 25 ngày kể từ ngày tạo thẻ thành viên